Åminne har mycket att erbjuda även för den mest krävande människa som önskar maximal glädje under sommarhalvåret. Och även vintertid. Vårt 9 ha stora område är byggnadsplanerat och där finns sedan länge regionens enda kompletta kolonilottsträdgård med stugor.

Som av bilderna framgår och av informationen har företaget Åminne Fritidscenter Ab ovanför hamnområdet i havets och simstrandens omedelbara närhet utvecklat förmånliga alternativ för ett fullödigt sommarviste.
Kolonilottssystemet betyder för den boende en ganska bekymmersfri fritid. Det mesta finns färdigt att tillgå, vägar, vatten och avfallshantering, bastur med badtunnor, grillkåta, lusthus, parkeringsplatser, allmänna rekreationsområden med lekplats för barn med mera. All skötsel och underhåll organiseras av Åminne Kolonilotter och ingår i bolagsvederlaget som nu ligger på 600 euro per år.

2018 fyllde Åminne kolonilotter 27 år


I början av 1990-talet grundades Bostads Ab Åminne Kolonilotter. I långsam takt har verksamheten byggts ut och vi erbjuder nu ett verkligt förmånligt sommaralternativ, även vintertid, där människorna kan njuta av det som vår finländska natur med närhet till havet kan bjuda.Att i långsam takt bygga ut verksamheten är en genomtänkt strategi. Alla nya inbyggare bör få möjlighet att smälta in i den populära och förmånliga boendeformen. Kontakta därför oss i god tid för att säkerställa din egen plats vid havet! Möjlighet till finansiering finns.

Kolonilotterna i Åminne fyllde 27 år under året 2018 och då fanns där 36 kolonistugor. Under de första 20 åren fanns nästan inga äldre stugor till salu, med undantag för ett par generationsväxlingar och då någon flyttat från Vasa. Men i takt med att tiden går och folk blir äldre sker också förändringar i deras levnadsbetingelser och därmed kommer alltid någon ”begagnad” till salu. Till rätt pris finns alltid en köpare, men ändå bör var och en inse att endast efter ett par/tre års innehav kan inte en äldre stuga vara väsentligt högre i pris än en nybyggd, inte ens i Åminne. På sikt är en kolonistuga ändå en väldigt bra investering med god avkastning. Därför är det skäl att på hemsidan alltid kolla vilka intressanta alternativ som eventuellt kan finnas under rubriken ”säsonginformation”.

Kolonilotterna organiserade via ett bostadsaktiebolag


Kolonilotterna är organiserade via ett bostadsaktiebolag, Bostads Ab Åminne kolonilotter. En aktie i bolaget berättigar dig att inneha en viss kolonistuga med en 300 kvm stor tomt för odling och angenäm fritid.


Stugorna är väl utrustade med kyl- frysskåp, mikrovågsugn, kokmöjligheter, köksskåp och klädgarderob samt värmebatteri och belysning såväl inne som ute. Stugorna är försedda med egna el-mätare. Varje aktieägare betalar sin egen elförbrukning.


Ett yttre förråd om 4 kvm finns på varje tomt. Förrådet elektrifieras med lampa och eluttag inne och ute. I förrådet kan lämpligen en modern WC-stol placeras för den som önskar få en egen toalett. Säljaren grundmålar hus och förråd utvändigt. Till varje stuga finns en kemisk toalett (typ husvagn & båt), i övrigt finns normal vattenklosetter och så kallad mulltoan. Antalet utökas efter hand.


Bostadsbolaget sköter om och står för all normal service som vattentillgång, avfallshantering, vägunderhåll, gemensamma bastur med badtunnor.
Likaså fastighetsskatt, brandförsäkring och anslutningar samt övriga eventuella allmänna kostnader, vilka debiteras som ett årsvederlag enligt självkostnadsprincipen. Aktieägarna sköter sina angelägenheter via sin egen bolagsstyrelse och leder den. I takt med att stugantalet utökas blir bastubyggnaderna flera, en bastu per 10/15 stugor. Detta för att ingen köbildning skall uppstå och inget bastuschema skall behövas. Varm dusch finns i alla bastur från våren fram till hösten. Känslan av intimitet och frihet är viktig. Inga begränsningar beträffande årstiden finns när du vill använda din stuga. Det bestämmer endast du själv. Båt finns och fiskerätt ingår i ägandet mot personligt inlöst fiskekort.

Som tilläggsleverans kan en lämplig luftvärmepump installeras till självkostnadspris. Förutom förmånlig tilläggsvärme kan pumpen vid behov avfukta inomhusluften och kyler stugan för god nattsömn under varma sommardagar. De allra flesta önskar få en dylik pump installerad.


Koloniolotterna har egen djupborrad brunn och vatten kan fritt att användas från vattenposter vid angränsande gata. En vattenpost utplaceras vid varje stuga för bevattningsändamål.

Åminne har mycket att erbjuda

Åminne kan erbjuda många goda fritidsaktiviteter. Vid hamnområdet, några minuters promenadväg från kolonilotterna och sommarstugorna, ligger en väl utrustad och skyddad simstrand. Bredvid simstranden finns en sommarrestaurang.


Restaurangen har alla rättigheter och erbjuder sina gäster en god meny. I anslutning till restaurangen finns också en minigolfbana där man kan pröva sin förmåga att sänka bollen i ”hole in one”!


Båtplatser finns också att hyra av kommunen till en rimlig kostnad.

Vidare finns en stugby för övernattning med hög standard och servering.
Nordens största museum för allmogebåtar hittas också vid Åminnestranden.

Besök gärna Åminne kolonilotter, men lämna bilen vid anvisad parkeringsplats för besökare strax innan bebyggelsen. Eftersom många barn numera ofta leker på området är genomkörning därför inte längre möjlig.


Samlingspunkt vid högtidliga tillfällen

Nytt tomtområde 2017

På hösten 2017 iordningställdes ett nytt tomtområde reserverat för Villa Åminne. Tomterna är högt belägna i jämförelse med de övriga. Varje stuga har också sin egen parkeringsplats

Följande sommar