Håkan Rönnqvist äger och driver Åminne Fritdscenter Ab sedan början av 1990-talet. Efter en resa till Västerås i Sverige med besök vid släktingars kolonilott växte tanken om att också i Malax kunna erbjuda havsnära, tillgängligt och bekymmersfritt fritidsboende till en förmånlig kostnad.

En av Åminne Fritidscenters huvudsakliga verksamheter är att bygga och säja kolonilottsstugor för Bostads Ab Åminne Kolonilotter. Det andra verksamhetsområdet är att erbjuda bostads- och fritidstomter i Åminne.

Så går det till att köpa sin kolonilott med stuga
  • Köpeavtal ingås mellan kund och Åminne Fritidscenter Ab som iordningställer marken och bygger den färdiga stugan
  • Betalningen delas upp i flera rater under byggtiden
  • När betalningen är klar och kommunen gjort sin granskning blir köparen medlem i bostadsaktiebolaget och äger
    sin stuga enligt samma princip som en lägenhet i ett flerfamiljshus.