Håkan Rönnqvist sköter försäljning och samordnar byggnation av kolonilottsstugor med husleverantör Teuvan Mökki – ja sorvituote Oy och lokala entreprenörer med lång erfarenhet av Åminne kolonilotter.

Så går det till att köpa sin kolonilott med stuga
  • Köpeavtal ingås mellan kund och Håkan Rönnqvist som samordnar iordningställandet av marken och byggandet av den färdiga stugan.
  • Betalningen delas upp i flera rater under byggtiden
  • När betalningen är klar och kommunen gjort sin granskning blir köparen medlem i bostadsaktiebolaget och äger
    sin stuga enligt samma princip som en lägenhet i ett flerfamiljshus.